veg061-1.jpg

Wat is er nu leuker dan je eigen groenten en bloemen kweken?
Bijna niets en daarom ben ik in maart 2017 gestart met de Toekomst Tuin.
Van februari 2015 tot 2020 werkte ik, Leontien Ridder als vrijwilliger op Tuinderij De Groene Steen waar het idee van De Toekomst Tuin ontstond.

Tot 2016 was ik leerkracht in het (speciaal)onderwijs. Tijdens mijn werk als leerkracht (24 jaar), heb ik verschillende projecten op het gebied van natuur- en milieueducatie uitgevoerd. Ik heb de leerlingen door dit praktisch werken dichter bij de natuur gebracht.
Enkele voorbeelden zijn een afvalproject, het werken in schooltuintjes, het onderhoud van het groen rondom de school met leerlingen.
Op dit moment werk ik bij Kinderboerderij de Schaapskooi (Reinaerde) waar ik met hulpboeren en tuinders zorgen voor de dieren, het plukdoofhof en de moestuin.

In 2020 ben ik gestart met een cursus Moestuincoach bij Velt/IVN, hierdoor kan ik o.a. op basisscholen en kinderdagverblijven tuinlessen gaan geven.
Ik verzorg in samenwerking met het Mamalokaal natuurbelevings momenten voor peuters en kleuters, geef tuinles aan kinderen van groep 2 van Wereldwijs en kinderen van BSO De Steenarend.

© De Toekomsttuin